EMPRESA DE TRANSPORTES ESTÁ CONTRATANDO PARA A VAGA DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA..